DIN KØBENHAVNERSTEMME

LARS ASLAN RASMUSSEN


6 hurtige:

Øresundsmotorvejen og Lyngby motorvejen skal overdækkes så vi kan få mindsket forureningen og støjen

Vi skal have forbud mod soundbokse og der skal gøres langt mere for at nedbringe støj


Der skal mere lokal politi til Nordvest for at sikre tryghed


København skal også være en by for dem der bor her, og ikke kun for dem der vil feste i byen

Vi skal have metro til Brønshøj-Husum og langs Amagerbrogade


Vi skal have bygget en ringvej fra lufthavnen der leder den tunge trafik udenom byen


START


Boliger alle har råd til at betale København
København skal ikke kun være for folk der i forvejen ejer en bolig, eller unge med købestærke forældre.
Vi skal sikre at der bygges langt flere boliger i København, som almindelige mennesker har råd til at bo i.


Lovligt køb af hash på apoteket
Hash skal være lovligt, så det illegale kriminelle marked forsvinder.
Pengene som staten kommer til at tjene på hashsalget skal bruges på at hjælpe den gruppe der havner i et misbrug – vi skal ikke overlade dem til rockerne og banderne.FORTSÆT


Flere og bedre grønne områder
København er en grøn by, men den kan blive endnu bedre.
Vi skal have flere grønne oaser hvor børn, unge, voksne og ældre kan mødes og nyde byen.


Flere supercykelstier
København er en cykel by, men vi skal gøre det nemmere at bruge byen på to hjul, ved at lave flere og bedre cykelstier i alle dele af København, og gøre vejene mere sikre for de bløde trafikanter.


STOP


Forureningen af vores dejlige by
Hvert år dør over 1000 københavnere af luftforurening og endnu flere bliver syge.
Det skal stoppes med alle midler!
Den kollektive transport skal være billigere, der skal bygges mere metro, og lastbiler skal køre helt udenom byen.

Udflytningen af arbejdspladser
Det er både dyrt, ineffektivt og efterlader et morads af splittede familier i logistisk kaos, hver gang jobs flyttes til provinsen.
Det skal stoppes.
Vi skal fokusere på at skabe jobs- ikke på at flytte dem.


Jeg er uddannet speciallærer og har i en lang årrække undervist handicappede børn.

Siden 2016 har jeg været medlem af folketinget, hvor jeg især har arbejdet for renere luft og bedre kollektiv trafik i hovedstaden, samt med menneskerettigheder rundt omkring i verden.

Jeg er født og opvokset i København, og har dansk og kurdisk baggrund.

Mit hjerte er her i hovedstaden, og jeg ser det som min fineste opgave at kæmpe for, at vi bevarer og udvikler en by, vi og vores børn kan leve i, med renere luft og hvor de har råd til at bo.

I min fritid er jeg ivrig amatør fodboldspiller, og så nyder jeg at cykle og gå på opdagelse i byen.